Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Rzeszowska zagroda kmiecego rodu Paśkiewiczów ze wsi Budziwój (obecnie dzielnica Rzeszowa) – jednej z najbogatszych wsi na rzeszowszczyźnie. W skład zagrody wchodzi chałupa (1867 r.), stodoła (2 poł. XIX w.), rekonstruowana piwnica, spichlerz z Ropczyc (XVIII/XIX w.).

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS