Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Dach Chałupy Szylarów z XVIII/XIX wieku. Kalenica dachu czterospadowego, krytego słomą i zabezpieczonego przed wiatrem drewnianymi kozłami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska