Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Spichlerz ze wsi Kadzidło z 1915 r. Budynek o konstrukcji zrębowej z łączeniami na narożach na "rybi ogon". W ścianie frontowej znajduje sie podcień wsparty na słupach. Dach dwuspadowy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska