Skanseny

Nowogrod, Skansen Kurpiowski

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Wolszczak

Prasa do wyciskania oleju w olejarni ze wsi Witowy Most z XIX w.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska