Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2011,  Fot. Elżbieta Wijas-Grocholska

Kamienny nagrobek z Ligoty Górnej znajdujący się przy kościele z Gręboszowa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska