Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011,  Fot. Elżbieta Wijas-Grocholska

Chałupa ze wsi Stary Las koło Nysy. Konstrukcja łączona - konstrukcja ryglowa i konstrukcja sumikowo-łątkowa. Dach dwuspadowy kryty słomą. Chałupa szerokofrontowa łącząca izbę mieszkalną ze stajnią.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska