Skanseny

Opole, Muzeum Wsi Opolskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011,  Fot. Elżbieta Wijas-Grocholska

Ganek zwany "lau" pochodzący ze wsi Kowalowice. Część kolekcji ganków z Muzeum Wsi Opolskiej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska