Skanseny

Chorzów, Górnośląski Park Etnograficzny

więcej zdjęć skanseny.net
 

kwiecień 2010,  Fot. Wrótniak Katarzyna

Wnętrze spichlerza z Warszowic z ekspozycją "Jak dawniej prano".

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska