Skanseny

Piła, Muzeum w Osieku

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Monika Egermeier

Wnętrze chałupy biedniackiej ze wsi Przysieczyn z połowy XVIII wieku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska