Skanseny

Dziekanowice, Wielkopolski Park Etnograficzny

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2009,  Fot. Katarzyna Paszkiewicz

Izba biała. Wnętrze chałupy zamożnego gospodarza ze wsi Dobrzec koło Kalisza z 1882 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska