Skanseny

Szreniawa, Muzeum Przemysłu Rolno-Spożywczego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

styczeń 2004,  Fot. N. Jabłońska

Widok na pałac w miejscowości Uzarzewo od strony ogrodu. Pałac murowany.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS