Skanseny

Puńsk, Muzeum w Puńsku

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Jakub Jankowski

Spichlerz ze wsi Wojtokiemie z XIX wieku. Budynek o konstrukcji zrębowej. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach dwuspadowy kryty strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska