Skanseny

Kolbuszowa, Muzeum w Kolbuszowej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. Z. Nawrocka

Lasowiacka chałupa ze wsi Lipnica z lat 60 XX wieku, reprezentującą budownictwo ubogich chłopów. Na zdjęciu widać ściany zrębowe łączone na węgłach na "rybi ogon", bez ostatków (wystających fragmentów belek). W chałupie mieściła się część mieszkalna i gospodarcza.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS