Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. K. Mill

Zagroda Keitschickow. Typowa zagroda rybacka z połowy XIX wieku. Chałupa przeniesiona z kolonii w Pawelke. Budynek mieszkalny dwutraktowy, szerokofrontowy z dachem naczółkowym. Chałupa o konstrukcji szkieletowej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS