Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. M. Szeniawska

Sieci rybackie pułapkowe, tzw. żak.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska