Skanseny

Ciechanowiec, Muzeum Rolnictwa

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2013,  Fot. Anna Czyżewska

Okolice okalające młyn wodny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska