Skanseny

Bogdaniec, Zagroda w Bogdańcu

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

październik 2011,  Fot. A. Czyżewska

Klucz do wicia sznurka sprzed 1945 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska