Skanseny

Bogdaniec, Zagroda w Bogdańcu

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

październik 2011,  Fot. A. Czyżewska

Mędlica do łamania słomy lnianej lub konopnej ("bładżenycia") wykonana w latach 30. XX wieku przez Pawła Jantczaka ze wsi Bielanka.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska