Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Chałupa o konstrukcji zrębowej z bielonymi ścianami. Dach kryty słomianą strzechą. Przed chałupą ogród otoczony płotem plecionym z chrustu.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS