Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Drewniany dwór z miejscowości Suchedniów z początku XIX wieku. Budynek został wzniesiony na planie podkowy. Budynek o konstrukcji zrębowej postawiony na fundamencie z kamienia wapiennego. Ściany zewnętrzne z krawędziaków modrzewiowych oszalowanych deskami, zaś ściany działowe z drewna jodłowego. Nad przyciesiami i nad krawędziami podmurówki założono skośne deski okapowe. Węgły zostały ozdobnie zamaskowane pilastrami. Dach naczółkowy pokryty podwójną warstwą jodłowego gontu. Przed frontowym wejściem znajduje się kolumnowy ganek z dwupołaciowym daszkiem z powałą. Okna zaopatrzone są w zewnętrzne okiennice, zamocowane na zawiasach kowalskiej roboty.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska