Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Kolekcja prac rzeźbiarza ludowego – Jana Bernasiewicza z Jaworzni, który tworzył niespotykane i głęboko ekspresyjne dzieła o tematyce politycznej, religijnej i historycznej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska