Skanseny

Swołowo, Muzealna Zagroda Albrechta

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

wrzesień 2011,  Fot. A. Czyżewska
Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska