Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Kapliczka murowana z cegły wiązanej zaprawą cementową, otynkowana i bielona. Kopia kapliczki ze wsi Karwosieki (koło Płocka). Polichromowana figurka Matki Boskiej Skępskiej autorstwa Stanisława Dużyńskiego.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska