Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Chałupa szerokofrontowa ze wsi Rzeszotary Chwały z 1910 roku. Budynek o konstrukcji sumikowo-łątkowej łączonej ze zrębową z węgłami łączonymi na rybi ogon. Belki łątek z drzewa dębowego a sumiki z sosnowego. Dach dwuspadowy krokwiowo-jętkowy, pokryty słomą, wzmocniony kozłami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS