Skanseny

Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. P. Kierzniewski

Podczas tzw. „Niedzieli w skansenie” – okoliczni rękodzielnicy prezentują swoją twórczość.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska