Skanseny

Zawoja Markowa, Skansen w Zawoi

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Czyżewska

Żarna rotacyjne w obudowie drewnianej wykorzystywane przez gospodarzy na potrzeby domu. Na zdjęciu widać też magiel.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska