Skanseny

Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Zatorska

Ule figuralne z pasieki. Na pierwszym planie ul figuralny ze wsi Stróże koło Grybowa z przedstawieniem św. Franciszka. Wlot dla pszczół znajduje się w małym ulu trzymanym przez św. Franciszka. Obok ul figuralny z przedstawienim św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS