Skanseny

Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Zatorska

Greckokatolicka cerkiew św. Onufrego Pustelnika ze wsi Rosolin z 1750 roku. Budynek o konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce. Dach kryty gontem. Po lewej dzwonnica z 1751 roku, zbudowana z trzech słupów nakrytych dwuspadowym gontowym dachem.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska