Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Chałupa połączona pod jednym dachem z budynkiem inwentarskim (stajnia) ze wsi Świątniki z 1758 roku. Budynek szerokofrontowy z drewna modrzewiowego o konstrukcji mieszanej: część mieszkalna o konstrukcji zrębowej, stajnia o konstrukcji sumikowo-łątkowej z bielonymi ścianami. Komin typu brożyna (sztagowy). Część komina ponad dachem jest obłożona snopkami słomy i stanowi całość ze strzechą – czterospadową o schodkowanych narożach. Dach czterospadowy kryty słomianą strzecha.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS