Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Kierat dwukonny w kieratowej studni dworskiej z Gór Pińczowskich. Kierat napędzał kołowrót z linami na blokach, na których zawieszono wielkie klepkowe wiadra. Kierat jest dwukierunkowy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska