Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Koło „paleczne” wiatraka rolkowego ze wsi Grzmucin z 1921 roku.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska