Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

XVII-wieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia w barokowym ołtarzu głównym kościoła ze wsi Rogowo.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska