Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Wnętrze barokowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia ze wsi Rogowo nad Wisłą z 1763 roku. Polichromowane pseudosklepienie. Zdobnictwo charakterystyczne dla małopolskiego baroku ludowego. Typowe dla regionu wstęgi, kokardy, girlandy roślinne w kościele z Rogowa.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska