Skanseny

Zalipie, Zagroda w Zalipiu

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2012,  Fot. Pola Rożek

Malowana powała w izbie białej.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska