Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2006,  Fot. K. Mill

Budynek inwentarski z końca XIX wieku stanowiący część zagrody Keitschickow oraz urządzenia gospodarcze z lat 20 XX wieku. Budynek o konstrukcji szkieletowej z dachem dwuspadowym.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska