Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

W zagrodzie ze wsi Jurzyn, widok na chałupę z Jurzyna z przełomu XVIII i XIX wieku i gołębnik z Drożkowa z połowy XIX wieku. Zagroda jednobudynkowa pełniąca zarówno funkcję mieszkalną, jak i inwentarsko - gospodarczą. Budynek o konstrukcji zrębowej z uszczelnieniami ze słomi i mchu. Dach dwuspadowy krokwiowo - jętkowy pokryty gontem. Konstrukcja szczytu przypomina kratownicę z polami wypełnionymi strychulcami. Pola kratownicy między belkami oblepiono gliną i pobielono wapnem. Na zdjęciu widać drzwi do chałupy i wejście do obory.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS