Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

Sprzęty przywiezione przez reemigrantów z Bukowiny Rumuńskiej w XVIII-wiecznej chałupie ze wsi Jędzychowiczki. Na zdjęciu widoczne łóżko i makatka.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS