Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

Wielobudynkowa zagroda ze wsi Krobielowo (Zachodnia Wielkopolska) zbudowana na planie czworoboku. Od lewej: studnia z żurawiem, chałupa bogatego gospodarza pochodząca z 1803 roku i podcieniowy spichlerz z 1823 roku. Oba budynki mają dachy dwuspadowe, krokwiowo - jętkowe i są kryte strzechami słomianymi.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS