Skanseny

Ochla, Muzeum w Ochli

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. M. Kamińska

Najstarszy datowany obiekt w skansenie, pochodząca z 1675 chałupa ze wsi Potrzebowo (Zachodnia Wielkopolska). Chata chłopska o konstrukcji zrębowej, rozbudowana w XVIII wieku przy zastosowaniu konstrukcji szkieletowej z otynkowanymi polami między belami. Na zewnątrz ściany znajduje się oryginalna konstrukcja słupowa wspierająca belki stropowe i dach. Dach dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy, pokryty strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS