Skanseny

Russów, Park Etnograficzny w Russowie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Spichlerz „sołek” z połowy XVIII wieku z dawnej zagrody wybranieckiej we wsi Russów. Widok zza stawu. Budynek o konstrukcji zrębowej. Dach czterospadowy kryty słomianą strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska