Skanseny

Russów, Park Etnograficzny w Russowie

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. A. Chlebicka

Drzwi spichlerza folwarcznego ze wsi Kuźnica Grabowska– szalunek klepkowy z żelaznymi ćwiekami.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska