Skanseny

Lublin, Muzeum Wsi Lubelskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Małgorzata Czyżewska

Zespół sakralny w części „miasteczko". Na zdjęciu widoczne: kościół, dzwonnica i plebania. W zamierzeniu całość ma odwzorowywać typowy wystrój zespołu parafialnego z małego miasteczka Lubelszczyzny około 1930r. Każdy z elementów pochodzi z innego miejsca. Kościół - będący podstawą ekspozycji - ze wsi Matczyn z 1686 r. jest budynkiem o konstrukcji zrębowej (węgłowej) pokrytej szalunkiem. Jego dach pokryty jest gontem. Dzwonnica ze wsi Motycz z 1932 r. o konstrukcji ryglowej pokrytej szalunkiem. Dach pokryty żelazną, ocynkowaną blachą. Z kolei budynek plebanii pochodzi ze wsi Żeszczynka.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska