Skanseny

Lublin, Muzeum Wsi Lubelskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Małgorzata Czyżewska

Zagroda zamożnego gospodarza ze wsi Głodno z lat 1880-1890. Zagroda o zwartej zabudowie zwanej okólnikiem. Na zdjęciu widoczne jedno z wejść, zapewne od strony roli, z budynkiem stodoły. Budynek o konstrukcji zrębowej (węgłowej) z węgłami łączonymi "na rybi ogon". Dach czterospadowy kryty strzechą.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS