Skanseny

Lublin, Muzeum Wsi Lubelskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Małgorzata Czyżewska

Chałupa zamożnego gospodarza ze wsi Głodno z lat 1880-1890 od strony ogrodu w którym posadzone są róże.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska