Skanseny

Pstrążna, Muzeum w Pstrążnej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

lipiec 2009,  Fot. T. Wróblewski

Fragment konstrukcji dachu. Dach dwuspadowy krokwiowo – jętkowy.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska