Skanseny

Ciechanowiec, Muzeum Rolnictwa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

czerwiec 2009,  Fot. Małgorzata Czyżewska

Dwupiętrowy spichlerz ze wsi Ruda Mazowiecka z końca XVIII wieku. Budynek o konstrukcji węgłowej. Dach kryty gontem tworzy podcienie frontowe. Niegdyś na dworze w Rudzie Mazowieckiej trzymano w nim sprzęty domowe i zboża.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska