Skanseny
 

Zasady korzystania

Wszystkie materiały fotograficzne zamieszczone w portalu są bezpłatnie udostępnione na licencji Creative Commons

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

(CC BY-NC-SA 3.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Oznacza to, że nasze zdjęcia wolno:

kopiować, rozpowszechniać,
odtwarzać i wykonywać utwór,
tworzyć utwory zależne

Pod pewnymi warunkami:

Uznanie autorstwa — należy podać nazwisko autora/autorki oraz informację, że dane zdjęcie pochodzi z serwisu Skanseny.net wraz z linkiem do naszej strony;

Użycie niekomercyjne — nie wolno używać naszych zdjęć do celów komercyjnych;

Na tych samych warunkach — jeśli zmienia się lub przekształca nasze zdjęcia, lub tworzy inne na ich podstawie, można rozpowszechniać powstałe w ten sposób nowe materiały tylko na podstawie takiej samej licencji, jak ta na której my zamieściliśmy swoje zdjęcia.

Jeśli chcesz wykorzystać zdjęcia w innym celu, prosimy o kontakt: pracowniaetnograficzna@gmail.com.

skanseny.net

 

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS