Skanseny

Kluki, Muzeum Wsi Słowińskiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. M. Szeniawska

Moczenie wikliny. Przed rozpoczęciem wyplatania korzenie należało namoczyć w wodzie. W trakcie imprez plenerowych prezentowany jest tradycyjny sposób wyplatania koszy z korzeni sosny.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Pomóż rozwijać etnografię w internecie.

WESPRZYJ NAS