Skanseny

Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

maj 2009,  Fot. Joanna Kowal, Łukasz Sikorski

Chałupa w zagrodzie okólnej ze wsi Radkowice z 1862 roku. Chałupa szerokofrontowa o konstrukcji zrębowej z bielonymi ścianami. Dach czterospadowy, schodkowy w narożach kryty słomianą strzechą. Przed domem ogródek, a w nim kapliczka skrzynkowa na niskim słupie.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska