Skanseny

Kuligów, Skansen w Kuligowie nad Bugiem

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

sierpień 2011

Element ozdobny przy saniach.

Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach 3.0 Polska